Cân siêu thị LS2X nhiệt in nhãn Scale là một sản phẩm chất lượng với Trọng lượng CE và các biện pháp chấp thuận.

LS2X Thermal Label Printing ScaleThe LS2X Thermal Label Printing Scale is a quality product with EC Weights and Measures Approval. This machine is Government Stamped and suitable for selling goods from a serve over counter or simply pre-packing.
Please call our sales team for advice on this product as they will be happy to assist. We offer full technical support and will help to assist setting up the machine before delivery by adding your company name/shop name, telephone numbers etc to get you started.

LS2X nhiệt in nhãn Scale

Các LS2X nhiệt in nhãn Scale là một sản phẩm chất lượng với Trọng lượng CE và các biện pháp chấp thuận. Máy này phù hợp cho đóng dấu Chính phủ hàng hóa bán từ một pre-đóng gói phục vụ giao truy cập hoặc chỉ đơn giản.

Vui lòng gọi cho đội ngũ bán hàng của chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm này Theo Họ sẽ được hạnh phúc để hỗ trợ. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ và sẽ giúp đỡ để hỗ trợ việc thiết lập các máy trước khi giao hàng bằng cách thêm tên công ty và tên / cửa hàng của bạn, số điện thoại, vv để giúp bạn bắt đầu.
The LS2X Thermal Label Printing Scale has the following specifications:
 • Weighing capacities of 6kg-15kg/2g-5g  or 15kg-30kg/5g-10g and Dual Range
 • Clear customer and user display on the tower with Alpha text
 • 112 Preset price look up keys
 • Barcode printing
 • Product price/weigh calculation
 • Tare weight - for removal of container weight if pre-packing
 • Programming via scale, keyboard or PC
 • Capable of printing batch numbers - ideal for traceability
 • Real time clock which calculates use by date/daily
 • Standard economy label set up - 65mm x 60mm
 • Graphic design application - logo
 • Easy to clean keyboard
 • Stainless Steel plate - 345mm x 275mm
 • Maximum 12,000 PLU memory storage
 • Easy to insert printer with rolls of labels

-- 

Thanks And Best Regards,.

TÔ ANH TUÂN (mr)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG HOA SEN VÀNG
Golden lotus Measuring Equipment Company Limited

62/11 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Cell: 01699 45678 1 // 0901 334 669
Skype: Toanh4884

Post A Comment: